Zgłaszanie nieprawidłowości

Zasady i etyka korporacyjna firmy Continental (dotyczące m. in.: prawości,uczciwości i zgodności z prawem) są udokumentowane w Kodeksie Postępowania, podstaw i wytycznych ładu korporacyjnego. Nasza kultura korporacyjna opiera się na tych wartościach.Link do zgłaszania nieprawidłowości (strona zewnętrzna)

Viking. Marka koncernu Continental.